Casa > Coneixement > Contingut
Preparació de l'aigua per a l'eclosió
- Feb 11, 2018 -

Atès que les gambetes de salmorra necessiten estar despertades a l'aigua d'una salinitat particular, la preparació de l'aigua per incubar implica l'èxit de l'eclosió perquè la salinitat necessària per a l'eclosió és només la meitat de tres terços de l'aigua marina natural. Una de les maneres més senzilles és utilitzar l'aigua marina i es pot barrejar aigua dolça a la proporció 1: 1 o 1: 2. En el cas de l'aigua de mar natural no es pot obtenir, també es pot comercialitzar aigua de mar artificial d'acord amb la seva dosi recomanada de primera aigua artificial, i després es barreja amb aigua dolça. A més, podem observar a partir de les condicions anteriors que, de fet, la salinitat és d'uns 10 a 15 grams per litre de sal, de manera que també podem afegir 10 a 15 grams de sal per litre d'aigua dolça a utilitzar i la concentració general de la pols de rentat. Una cullera de mesura adherida, cada cullera pot contenir entre 40 i 45 grams de sal, de manera que es poden obtenir dos litres de l'ampolla modificada de la incubadora d'uns vuit punts per afegir una cullerada de sal. Totes les formulacions de salmorra per incubar, si és possible, es mesuren millor per la salinitat de l'hidròmetre per garantir que la gravetat específica es mantingui entre 1,01 i 1,02.